Dr n. o zdr. Tomasz Maicki

Specjalista fizjoterapii

Fizjoterapeuta w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii.

Wykładowca na kierunku fizjoterapia Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Autor i współautor artykułów naukowych z zakresu fizjoterapii specjalistycznej.

Asystent koncepcji PNF od 2014r .

Uczestnik licznych szkoleń specjalistycznych z fizjoterapii w kraju i za granicą.

Marcin Brzozowski

MARCIN BRZOZOWSKI

Osteopata, Fizjoterapeuta

Absolwent 5-cio letniego podyplomowego cyklu kształcenia z zakresu Medycyny Osteopatycznej w Akademii Osteopatii. Mgr fizjoterapii (studia wyższe ukończone z wyróżnieniem w roku 2004);

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Fizykoterpii i Masażu w Katedrze Fizjoterapii AWF we Wrocławiu (2006-2012), doktorant AWF – po wszczęciu przewodu doktorskiego. Wielokrotny uczestnik (również czynny) ogólnopolskich konferencji o tematyce medycznej. Współautor kilkunastu publikacji o tematyce medycznej w fachowej literaturze polsko- i angielskojęzycznej. Wieloletni pracownik Wydziału Fizjoterapii W.S. Copernicus we Wrocławiu oraz PMWSZ w Opolu.
W pracy z pacjentami wykorzystuje m.in. techniki osteopatyczne (w tym przykładowo techniki terapii crano-sacralnej, wisceralnej czy manualnej), terapię manualna wg koncepcji Mulligana (np. mobilizacje stawów z ruchem) oraz szereg innych metod. Specjalizuje się w tematyce z zakresu ortopedii i neurologii.

Monika Piwnicka (Chudzińska)

Międzynarodowy Instruktor PNF od 2011 roku.

W 2004 roku odbyła 9-cio miesięczny program koncepcji PNF w Kaiser Foundation Rehabilitation Centre, Vallejo , California. Przetłumaczyła ksiażkę ”PNF w praktyce”

Międzynarodowy Instruktor PNF od 2011 roku.

W 2004 roku odbyła 9-cio miesięczny program koncepcji PNF w Kaiser Foundation Rehabilitation Centre, Vallejo , California. Przetłumaczyła ksiażkę ”PNF w praktyce”2000 Fizjoterapeuta, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Fizjoterapii
2004 Program szkoleniowy PNF, Vallejo
2004 Ukończony kurs Kinesio –Taping by Dr Kenzo
2006 Terapeuta koncepcji Mulligan (MCTA)
2007 Asystent Instruktora PNF (IPNFA) 2008 Terapeuta Manualny
2008 Certyfikowany terapeuta diagnozowania i leczenia metodą McKenziego
2010 Ukończony kurs Anatomia Palpacyjna
2011 IPNFA międzynarodowy instructor (Basic Instructor) PNF

Dr n. o zdr. TOMASZ MAICKI

Specjalista fizjoterapii
Adiunkt w Klinice Rehabilitacji UJ CM
Asystent IPNFA
  1. Terapia i diagnostyka ortopedyczna/neurologiczna- odcinek lędźwiowy, miednica, kończyna dolna,
  2. Terapia i diagnostyka ortopedyczna/neurologiczna- odcinek szyjny, obręcz barkowa, kończyna górna)

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydziału Rehabilitacji Ruchowej (2006) uzyskując dyplom magistra fizjoterapii na podstawie obrony pracy pt. Zakłady Rehabilitacji w Polsce w Świetle obowiązujących przepisów. W 2016 r. w Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na podstawie pracy doktorskiej pt. Porównanie wyników leczenia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową odcinka szyjnego kręgosłupa metodą PNF lub terapii manualnej, uzyskał stopień doktora nauk o zdrowiu. W 2015 r. po odbyciu specjalizacji pod kierunkiem dr Elżbiety Szczygieł w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii uzyskałem tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii. W latach 2006-2007 pracował jako fizjoterapeuta w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie. W latach 2007-2018 pracował w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii na stanowisku fizjoterapeuty, gdzie od 2017 r. pełnił funkcję zastępcy kierownika Działu Fizjoterapii oraz kierował fizjoterapią ambulatoryjną. W 2012 r. zatrudniony został na stanowisku asystenta w Klinice Rehabilitacji Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Koordynator kursów z rehabilitacji dla studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM oraz promotor prac magisterskich i dyplomowych od 2016. Autor i współautor artykułów naukowych z zakresu fizjoterapii, w tym również z ImpactFactor. Recenzent prac w czasopiśmie naukowym „Studia Medyczne” oraz „MedicalReview”. Od kilkunastu lat czynnie uczestniczy w konferencjach i warsztatach dotyczących fizjoterapii i ochrony zdrowia.Kilka prac zostało wyróżnionych m. in. Praca pt. Metoda N.A.P – nowoczesna kinezyterapia bolesnego barku (III Międzynarodowe Dni Rehabilitacji Rzeszów 2011), Analysis of therapyresultsaccording to PNF concept in patientsaftertotalkneereplacement  (Meeting IPNFA, Vallejo 2015, USA). Ukończył liczne kursy w kraju i za granicą m.in. szereg kursów koncepcji PNFProprioceptiveNeuromuscularFacilitation. Od 2017 r. jest kierownikiem specjalizacji w dziedzinie fizjoterapia w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii. Zaangażowany w pracę społeczną dotyczącą fizjoterapii i ochrony zdrowia. Od wielu lat jest członkiem Zarządu Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Od 2018 roku pełni funkcję kierownika Zespołu Rehabilitacji Domowej. Od 2019 roku pełni funkcję sekretarza ZG PTF oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Małopolskiego.

Grzegorz Mańko

Dr n.med. Grzegorz Mańko D.O.
Specjalista Fizjoterapii / Dyplomowany Osteopata
  1. Wielowymiarowe możliwości wykorzystania osteopatii w praktyce fizjoterapeuty
  2. Kompleksowa terapia manualna i integracja

Wykładowca na kierunku Fizjoterapii UJ CM, prowadzi zajęcia z metod specjalnych Terapii Manualnej i Fizjoterapii Klinicznej na różnych uczelniach. Autor licznych opracowań oraz wystąpień naukowych i popularyzujących naukę.

W wieloletniej praktyce zawodowej łączy różnorodne podejścia i techniki w tym z Medycyny Osteopatycznej, Chiropraktyki, Ortopedycznej Terapii Manualnej, Metod Neurorozwojowych, Sensomotorycznych i swoich autorskich rozwiązań.

HanaKafkova, IBITA Instructor

IBITA Bobath dla dorosłych

Pani HanaKafkova jest fizjoterapeutką z wieloletnim stażem. Doświadczenie w pracy z pacjentem neurologicznym zdobywała pracując na oddziałach rehabilitacji, neurologii i intensywnej opieki.

W 2003 roku została Międzynarodowym Instruktorem Koncepcji Bobath uznawanym przez IBITA.

Uczestniczyła w licznych szkoleniach, min.:

kurs terapii manualnej wg Mulligana

kurs Neuromobilizacji

kurs Spastyczna pareza

kurs Fizjoterapia narządów wewnętrznych

kurs Rehabilitacja w pulmonologii

Maarten Bossuyt, IBITA Instructor

IBITA Bobath dla dorosłych

Maarten Bossuyt w 2004 roku ukończył Katolicki Uniwersytet Lowański ze specjalizacją “Rehabilitacja neurologiczna”. Przez dwa lata zdobywał doświadczenie w Centrum Rehabilitacji Valens w Szwajcarii. Obecnie pracuje w JessaHospital w Herk-de-stad w Belgii, gdzie zajmuje się rehabilitacją pacjentów neurologicznych.

Maarten Bossuyt jest instruktorem Koncepcji Bobath od 2016 roku, prowadzi również inne kursu obejmujące tematykę neurorehabiitacji.

Interesuje się optymalizacją rehabilitacji pacjentów neurologicznych. Realizuje powyższe cele poprzez usystematyzowaną analizę pacjenta i określanie jego deficytów ruchowych. W trakcie terapii próbuje zarówno stworzyć odpowiednie warunki, jak również ćwiczy aktywności w określonym kontekście.

Jest członkiem Komisji Edukacji IBITA, gdzie pracuje nad integracją aktualnej wiedzy naukowej z założeniami Koncepcji Bobath.

Monika Chudzińska, IPNFA Instructor

specjalista fizjoterapii
PNF Podstawowy

Poprawa jakości życia pacjentów jest moją pasją. Długoletnia edukacja postawiła na mojej drodze wielu wybitnych terapeutów – nauczycieli, którzy pokazali mi jak prawidłowo oceniać i słuchać osób z różnego rodzaju dysfunkcjami, aby  zaplanowana praca przyniosła najlepszy efekt. Wieloletnie uprawianie sportu nauczyło mnie konsekwentnie dążyć do celu podczas każdej terapii. Cenię pracę z każdym pacjentem, jednak to dzieci i osoby z zaburzeniami neurologicznymi pochłonęły mnie najbardziej.

Dziewięciomiesięczny staż w Fundacji Kaisera w Kalifornii pozwolił mi rozpocząć drogę instruktorską koncepcji PNF dzięki czemu również mogę uczyć innych terapeutów jak efektywnie pracować z pacjentem.

Ukończone szkolenia: PNF (instruktor), Kinesio-Taping by Dr Kenzo, Koncepcja Mulligan MCTA (A, B, C), Metoda McKenzie (certyfikowany terapeuta), Terapia Manualna NAP, Anatomia Palpacyjna, NDT Bobath dla dzieci.

Od 2011 jestem Międzynarodowym Instruktorem Koncepcji PNF uznawanym przez IPNFA.

MARCIN BRZOZOWSKI

Osteopata, Fizjoterapeuta

Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych z funkcjonalną diagnostyką narządu ruchu

Absolwent 5-cio letniego podyplomowego cyklu kształcenia z zakresu Medycyny Osteopatycznej w Akademii Osteopatii. Mgr fizjoterapii (studia wyższe ukończone z wyróżnieniem w roku 2004);

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Fizykoterpii i Masażu w Katedrze Fizjoterapii AWF we Wrocławiu (2006-2012), doktorant AWF – po wszczęciu przewodu doktorskiego. Wielokrotny uczestnik (również czynny) ogólnopolskich konferencji o tematyce medycznej. Współautor kilkunastu publikacji o tematyce medycznej w fachowej literaturze polsko- i angielskojęzycznej. Wieloletni pracownik Wydziału Fizjoterapii W.S. Copernicus we Wrocławiu oraz PMWSZ w Opolu.
W pracy z pacjentami wykorzystuje m.in. techniki osteopatyczne (w tym przykładowo techniki terapii crano-sacralnej, wisceralnej czy manualnej), terapię manualna wg koncepcji Mulligana (np. mobilizacje stawów z ruchem) oraz szereg innych metod. Specjalizuje się w tematyce z zakresu ortopedii i neurologii.

dr n. med. i n. o zdr.MAGDALENA PIENIĄŻEK

Diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne po przejściu COVID-19

Obecnie pracuje w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II na Oddziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej.

Autorka licznych publikacji, czynnie uczestniczy w konferencjach naukowych. W trakcie specjalizacji z fizjoterapii.

Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

EwaGórna, IPNFA Advanced Instructor

Dr n. o zdr, specjalista fizjoterapii

Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kierunku rehabilitacja ruchowa i Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej. Jestoligofrenopedagogiem, Międzynarodowym Instruktorem koncepcji PNF (2005 r.), od 2014 roku posiada tytuł AdvancedInstructora.

W latach 2000-2005 – dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością psycho-ruchową, fizjoterapeutka z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy z pacjentami pediatrycznymi, ortopedycznymi i neurologicznymi, nauczyciel akademicki (AWF – Warszawa, Akademia Pedagogiki Specjalnej – Warszawa), uczestniczka wielu szkoleń i konferencji z zakresu neurologii, traumatologii i terapii pediatrycznej, autorka prac naukowych, opracowań i artykułów o tematyce terapeutycznej.

Uhonorowana tytułem „Specjalista roku 2013” i nagrodą Ministra Zdrowia dla specjalistów, którzy z najlepszym wynikiem złożyli Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia w sesji egzaminacyjnej w 2013r. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Jest certyfikowanym terapeutą terapii Cranio-Sacralnej (CST) Instytutu Upledgera (Niemcy) orazCzłonkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i IPNFA (International PNF Assotiation).

Ciągle szuka nowychrozwiązań i pomysłów na terapię, aktualnie jest w trakcie kursu z  Metody Vojty.