Współpraca z urzędami pracy

Firma Top School posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS), co umożliwia osobom zarejestrowanym jako bezrobotne ubieganie się o pokrycie kosztów kursu przez Urząd Pracy. Warunkiem jest pobranie w UP wniosku na szkolenie indywidualne (PNF Podstawowy i Rozwijający, IBITA Bobath dla dorosłych, Terapia Manualna N.A.P.) oraz wyrażenie gotowości do otwarcia własnej działalności lub znalezienie pracodawcy.
Do tej pory współpracowaliśmy z UP w Krakowie, Warszawie, Opolu, Lublinie, Raciborzu, Głogowie, Inowrocławiu, Białymstoku, Kłodzku, Oświęcimiu, Nowym Sączu, Lubaczowie i Katowicach.
W zależności od wymagań UP przygotujemy odpowiednią dokumentację, tak aby mogli Państwo odbyć szkolenie BEZPŁATNIE!!