https://www.gov.pl/web/rodzina/krajowy-fundusz-szkoleniowy

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

DOFINANSOWANIE – KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

CO TO JEST KFS?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest to wydzielona część środków Funduszu Pracy przeznaczona na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Środki KFS przeznaczone są na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O ŚRODKI KFS?

Pracodawca, który zatrudnia minimum jednego pracownika na umowę o pracę.

Pracownik, który jest zatrudniony na umowę o pracę.

KTO NIE MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O ŚRODKI KFS?

JAK MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

W celu uzyskania dofinansowania pracodawca musi złożyć wniosek z wymaganymi załącznikami do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

W JAKIEJ WYSOKOŚCI MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

Każdy urząd pracy ma swój regulamin przyznawania wysokości dofinansowania. Limity kwot na uczestnika/pracodawcę mogą się różnić w zależności od UP.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ ŚRODKI?

Środki mogą być przyznane i wydatkowane na kursy, szkolenia zgodnie z priorytetami wydatkowania KFS ustalonymi na dany rok kalendarzowy przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

KIEDY NALEŻY SKŁADAĆ DOKUMENTY O DOFINANSOWANIE ?

Wnioski należy składać w terminie ogłoszonego naboru w przydzielonym pracodawcy powiatowym  urzędzie pracy.

GDZIE ZNAJDĘ INFORMACJĘ O TERMINIE NABORÓW ?

Terminy naborów wniosków są określne przez dany urząd pracy i mogą być różne dla poszczególnych powiatów. Dlatego informację odnośnie terminu naboru należy śledzić na stronie internetowej odpowiedniego urzędu pracy w zakładce „Aktualności” lub „ Dla pracodawców i przedsiębiorców”- podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy (na dany rok kalendarzowy).

GDZIE ZNAJDĘ WNIOSEK ?

Wniosek oraz załączniki znajdują się na stronie internetowej właściwego Powiatowego Urzędu Pracy.

KURSY NA KTÓRE MOŻESZ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE ZNAJDZIESZ TUTAJ ( ZROBIĆ PRZEKIEROWANIE DO ZAKŁADKI OPIS KURSÓW)

PAMIĘTAJ !

PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU ZAREZERWUJ SOBIE MIEJSCE NA DANY KURS POPRZEZ ZGŁOSZENIE DROGĄ MAILOWĄ Z ZAZNACZENIEM INFORMACJI – DOFINANSOWANIE KFS 

ZŁOŻENIE WNIOSKU NIE JEST JEDNOZNACZNE Z OTRZYMANIEM DOFINANSOWANIA, DECYZJĘ PODEJMUJE WŁAŚCIWY URZĄD PRACY.

INFORMACJE POMOCNE PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKU!
  1. Dane Organizatora:

Top School s.c. Rafał Trąbka, Jarosław Szumiński

  1. Królowej Jadwigi 11, 32-089 Biały Kościół

NIP 677 23 20 802

REGON 120 82 52 07

  1. Miejsce realizacji kształcenia:

Centrum Origin Kraków, Osiedle Młodości 10, 31-908 Kraków

Centrum Origin Otwock, Bernardyńska 13, 05-400 Otwock

  1. Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia:

Certyfikat jakości ISO 9001:2015 „Szkolenia w zakresie fizjoterapii”

  1. Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego.

Kod PKD: 85.59.B

  1. W celu otrzymania wzoru certyfikatu, zaświadczenia, programu kształcenia czy innych dokumentów wymaganych przez urząd pracy prosimy o wiadomość drogą mailową szkolenia@topschool-pnf.pl
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH
CO TO JEST BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR) ?

To ogólnodostępna, bezpłatna i bezpieczna platforma umożliwiająca dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Korzystanie z takich usług pozwala instytucjom i osobom prywatnym rozwijać swoje kompetencje oraz realizować cele edukacyjne i biznesowe. Baza została stworzona głównie z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników.

JAK SKORZYSTAĆ Z BAZY SZKOLEŃ ?

Administratorem Bazy jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ( PARP), która jest jedynie pośrednikiem między dostawcą usług, a osobami czy podmiotami poszukującymi usługi rozwojowej.

1.Wybierz kurs którym jesteś zainteresowany.

2.Zarejstruj się w BUR

3.Zgłoś się do operatora, który dofinansowuje szkolenie, znajdziesz go pod tym linkiem:

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie#czymjestpsf

Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje od Top School certyfikat i fakturę, na podstawie których następuje rozliczenie z operatorem udzielonego wsparcia finansowego.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE ?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, w tym również osoby prowadzące swoją działalność gospodarczą, mogą ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na szkolenia i doradztwo.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA ?

Dofinansowanie może wynieść do 80% ceny wybranej usługi.

W JAKIM TERMINIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK ?

Wniosek należy złożyć w terminie naboru ogłoszonym przez właściwego dla wnioskodawcy Operatora środków.  Informacja jest zamieszczona na stronie internetowej danego Operatora.

PAMIĘTAJ !

PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU ZAREZERWUJ SOBIE MIEJSCE NA DANY KURS POPRZEZ ZGŁOSZENIE DROGĄ MAILOWĄ Z ZAZNACZENIEM INFORMACJI – DOFINANSOWANIE BUR

 

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ W LINKU: