Aleksandra Kucińska

magister fizjoterapii
specjalista fizjoterapii

Specjalista fizjoterapii z dużym doświadczeniem zawodowym i pasją do pracy z pacjentami. 

Od 2000 roku współpracuje z SPZOZ „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach,  przez 8 lat jako Koordynator Oddziału Neurologii a obecnie jako Koordynator Ośrodka Rehablitacji Leczniczej dla osób dorosłych  w stanie śpiączki.

Uczestniczyła w licznych szkoleniach i stażach krajowych oraz  międzynarodowych z zakresu fizjoterapii, min. w P.A.N Zentrum Berlin w Niemczech, Gibanje Lublana w Słowenii oraz  Jessa Hospital Herk-de-Stad w Beligii.

Bierze czynny udział w edukacji studentów, od 2011 pracując na AWF w Katowicach jako wykładowca (kliniczny). Dzięki Certyfikowany Terapeuta Bobath dla dorosłych, PNF, Terapii Manualnej Kaltenboh-Evjenth. Od 2019 IBITA Recognized Instructor Candidate.

Instruktor kursu:                                                                                                    >> IBITA Bobath dla dorosłych (Ocena i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi – koncepcja Bobath)

 

Aleksandra Krzywonos

magister fizjoterapii
specjalista fizjoterapii

Zanany i ceniony specjalista fizjoterapii szczególnie zaangażowany zawodowo w pomoc pacjentom z terenu małopolski i śląska.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz
Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Aktywny instruktor szkoleń dla fizjoterapeutów oraz wykładowca poczas konferencji naukowych Uniwersystetu Jagiellońskiego.

Instruktor kursu:                                                                                               >> Terapia przeciwobrzękowa

Agnieszka Śliwka

habilitowany doktor nauk o kulturze
magister fizjoterapii

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Fizjoterapeuta z dużym doświadczeniem zawodowym. Pracuje z pacjentami neurologicznymi, koryguje wady postawy u dzieci i dorosłych oraz prowadzi fizjoterapię pulmunologiczną.

Bierze aktywny udział w edukacji z dziedziny fizjoterpii jako: instruktor kursów podstawowych Bobath IBITA, adiunkt Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, koordynator i tłumacz kursów podyplomowych z zakresu fizjoterapii.

Udziela się w pracy naukowej jako: autor wielu publikacji polskich i anglojęzycznych, koordynator i wykonawca projektów badawczych oraz wykładowca podczas krajowych i zagranicznych konferencji naukowych.

 Instruktor kursu:                                                                                                    >> IBITA Bobath dla dorosłych (Ocena i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi – koncepcja Bobath)

Tomasz Maicki

doktor nauk o zdrowiu
Asystent IPNFA

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydziału Rehabilitacji Ruchowej. W 2006 roku uzyskał dyplom magistra fizjoterapii na podstawie obrony pracy pt. Zakłady Rehabilitacji w Polsce w Świetle obowiązujących przepisów.
W 2016 r. obronił doktorat w Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na podstawie pracy pt. „Porównanie wyników leczenia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową odcinka szyjnego kręgosłupa metodą PNF lub terapii manualnej, uzyskując stopień doktora nauk o zdrowiu.

W 2015 r. po odbyciu specjalizacji pod kierunkiem dr Elżbiety Szczygieł w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii.

Praktyk z dużym doświadczeniem zawodowym. W latach 2006-2007 pracował jako fizjoterapeuta w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie a latach 2007-2018 w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii na stanowisku fizjoterapeuty. Od 2017 r. pełnił funkcję zastępcy kierownika Działu Fizjoterapii oraz kierował fizjoterapią ambulatoryjną.

W 2012 r. zatrudniony na stanowisku asystenta w Klinice Rehabilitacji Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Koordynator kursów z rehabilitacji dla studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM oraz promotor prac magisterskich i dyplomowych od 2016.

Autor i współautor polsko i anglojęzycznych publikacji naukowych z zakresu fizjoterapii, w tym również z Impact Factor. Recenzent prac w czasopiśmie naukowym „Studia Medyczne” oraz „Medical Review”.

Od kilkunastu lat czynnie uczestniczy w konferencjach i warsztatach dotyczących fizjoterapii i ochrony zdrowia. Kilka prac zostało wyróżnionych m. in. Praca pt. Metoda N.A.P – nowoczesna kinezyterapia bolesnego barku (III Międzynarodowe Dni Rehabilitacji Rzeszów 2011), Analysis of therapy results according to PNF concept in patients after total knee replacement  (Meeting IPNFA, Vallejo 2015, USA).

Ukończył liczne kursy w kraju i za granicą m.in. szereg kursów koncepcji PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation). Od 2017 r. jest kierownikiem specjalizacji w dziedzinie fizjoterapia w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii.

Zaangażowany w pracę społeczną dotyczącą fizjoterapii i ochrony zdrowia. Od wielu lat jest członkiem Zarządu Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Od 2018 roku pełni funkcję kierownika Zespołu Rehabilitacji Domowej. Od 2019 roku pełni funkcję sekretarza ZG PTF oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Małopolskiego.

Koordynator i wykonawca krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.

Instruktor kursów:                                                                                                                                >> Terapia i diagnostyka ortopedyczna/ neurologiczna – odcinek lędżwiowy, miednica, kończyna dolna

>> Terapia i diagnostyka ortopedyczna/ neurologiczna – odcinek szyjny, obręcz barkowa, kończyna górna

Grzegorz Mańko

doktor nauk medycznych
dyplomowany osteopata

Specjalista Wykładowca na kierunku Fizjoterapii UJ CM, prowadzi zajęcia z metod specjalnych Terapii Manualnej i Fizjoterapii Klinicznej na różnych uczelniach. Autor licznych opracowań oraz wystąpień naukowych i popularyzujących naukę.

W wieloletniej praktyce zawodowej łączy różnorodne podejścia i techniki w tym z Medycyny Osteopatycznej, Chiropraktyki, Ortopedycznej Terapii Manualnej, Metod Neurorozwojowych, Sensomotorycznych i swoich autorskich rozwiązań.

Instruktor kursów:                                                                                                    >> Wielowymiarowe możliwości wykorzystania osteopatii w praktyce fizjoterapeuty

  >> Kompleksowa terapia manualna i integracjaSpecjalista Fizjoterapii /

HanaKafkova, IBITA Instructor

Instruktor Bobath, IBITA

Pani HanaKafkova jest fizjoterapeutką z wieloletnim stażem. Doświadczenie w pracy z pacjentem neurologicznym zdobywała pracując na oddziałach rehabilitacji, neurologii i intensywnej opieki.

W 2003 roku została Międzynarodowym Instruktorem Koncepcji Bobath uznawanym przez IBITA.

Uczestniczyła w licznych szkoleniach, min.:

kurs terapii manualnej wg Mulligana

kurs Neuromobilizacji

kurs Spastyczna pareza

kurs Fizjoterapia narządów wewnętrznych

kurs Rehabilitacja w pulmonologii

Maarten Bossuyt, IBITA Instructor

IBITA Bobath dla dorosłych

Maarten Bossuyt w 2004 roku ukończył Katolicki Uniwersytet Lowański ze specjalizacją “Rehabilitacja neurologiczna”. Przez dwa lata zdobywał doświadczenie w Centrum Rehabilitacji Valens w Szwajcarii. Obecnie pracuje w JessaHospital w Herk-de-stad w Belgii, gdzie zajmuje się rehabilitacją pacjentów neurologicznych.

Maarten Bossuyt jest instruktorem Koncepcji Bobath od 2016 roku, prowadzi również inne kursu obejmujące tematykę neurorehabiitacji.

Interesuje się optymalizacją rehabilitacji pacjentów neurologicznych. Realizuje powyższe cele poprzez usystematyzowaną analizę pacjenta i określanie jego deficytów ruchowych. W trakcie terapii próbuje zarówno stworzyć odpowiednie warunki, jak również ćwiczy aktywności w określonym kontekście.

Jest członkiem Komisji Edukacji IBITA, gdzie pracuje nad integracją aktualnej wiedzy naukowej z założeniami Koncepcji Bobath.

Monika Chudzińska, IPNFA Instructor

specjalista fizjoterapii
PNF Podstawowy

Poprawa jakości życia pacjentów jest moją pasją. Długoletnia edukacja postawiła na mojej drodze wielu wybitnych terapeutów – nauczycieli, którzy pokazali mi jak prawidłowo oceniać i słuchać osób z różnego rodzaju dysfunkcjami, aby  zaplanowana praca przyniosła najlepszy efekt. Wieloletnie uprawianie sportu nauczyło mnie konsekwentnie dążyć do celu podczas każdej terapii. Cenię pracę z każdym pacjentem, jednak to dzieci i osoby z zaburzeniami neurologicznymi pochłonęły mnie najbardziej.

Dziewięciomiesięczny staż w Fundacji Kaisera w Kalifornii pozwolił mi rozpocząć drogę instruktorską koncepcji PNF dzięki czemu również mogę uczyć innych terapeutów jak efektywnie pracować z pacjentem.

Ukończone szkolenia: PNF (instruktor), Kinesio-Taping by Dr Kenzo, Koncepcja Mulligan MCTA (A, B, C), Metoda McKenzie (certyfikowany terapeuta), Terapia Manualna NAP, Anatomia Palpacyjna, NDT Bobath dla dzieci.

Od 2011 jestem Międzynarodowym Instruktorem Koncepcji PNF uznawanym przez IPNFA.

MARCIN BRZOZOWSKI

Osteopata, Fizjoterapeuta

Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych z funkcjonalną diagnostyką narządu ruchu

Absolwent 5-cio letniego podyplomowego cyklu kształcenia z zakresu Medycyny Osteopatycznej w Akademii Osteopatii. Mgr fizjoterapii (studia wyższe ukończone z wyróżnieniem w roku 2004);

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Fizykoterpii i Masażu w Katedrze Fizjoterapii AWF we Wrocławiu (2006-2012), doktorant AWF – po wszczęciu przewodu doktorskiego. Wielokrotny uczestnik (również czynny) ogólnopolskich konferencji o tematyce medycznej. Współautor kilkunastu publikacji o tematyce medycznej w fachowej literaturze polsko- i angielskojęzycznej. Wieloletni pracownik Wydziału Fizjoterapii W.S. Copernicus we Wrocławiu oraz PMWSZ w Opolu.
W pracy z pacjentami wykorzystuje m.in. techniki osteopatyczne (w tym przykładowo techniki terapii crano-sacralnej, wisceralnej czy manualnej), terapię manualna wg koncepcji Mulligana (np. mobilizacje stawów z ruchem) oraz szereg innych metod. Specjalizuje się w tematyce z zakresu ortopedii i neurologii.

Absolwent 5-cio letniego podyplomowego cyklu kształcenia z zakresu Medycyny Osteopatycznej w Akademii Osteopatii. Mgr fizjoterapii (studia wyższe ukończone z wyróżnieniem w roku 2004);

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Fizykoterpii i Masażu w Katedrze Fizjoterapii AWF we Wrocławiu (2006-2012), doktorant AWF – po wszczęciu przewodu doktorskiego. Wielokrotny uczestnik (również czynny) ogólnopolskich konferencji o tematyce medycznej. Współautor kilkunastu publikacji o tematyce medycznej w fachowej literaturze polsko- i angielskojęzycznej. Wieloletni pracownik Wydziału Fizjoterapii W.S. Copernicus we Wrocławiu oraz PMWSZ w Opolu.

W pracy z pacjentami wykorzystuje m.in. techniki osteopatyczne (w tym przykładowo techniki terapii crano-sacralnej, wisceralnej czy manualnej), terapię manualna wg koncepcji Mulligana (np. mobilizacje stawów z ruchem) oraz szereg innych metod. Specjalizuje się w tematyce z zakresu ortopedii i neurologii.

 

Instruktor kursu:                                                                                                    >> Kompleksowa Terapia Powięzi

dr n. med. i n. o zdr.MAGDALENA PIENIĄŻEK

Diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne po przejściu COVID-19

Obecnie pracuje w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II na Oddziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej.

Autorka licznych publikacji, czynnie uczestniczy w konferencjach naukowych. W trakcie specjalizacji z fizjoterapii.

Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

EwaGórna, IPNFA Advanced Instructor

Dr n. o zdr, specjalista fizjoterapii

Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kierunku rehabilitacja ruchowa i Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej. Jestoligofrenopedagogiem, Międzynarodowym Instruktorem koncepcji PNF (2005 r.), od 2014 roku posiada tytuł AdvancedInstructora.

W latach 2000-2005 – dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością psycho-ruchową, fizjoterapeutka z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy z pacjentami pediatrycznymi, ortopedycznymi i neurologicznymi, nauczyciel akademicki (AWF – Warszawa, Akademia Pedagogiki Specjalnej – Warszawa), uczestniczka wielu szkoleń i konferencji z zakresu neurologii, traumatologii i terapii pediatrycznej, autorka prac naukowych, opracowań i artykułów o tematyce terapeutycznej.

Uhonorowana tytułem „Specjalista roku 2013” i nagrodą Ministra Zdrowia dla specjalistów, którzy z najlepszym wynikiem złożyli Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia w sesji egzaminacyjnej w 2013r. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Jest certyfikowanym terapeutą terapii Cranio-Sacralnej (CST) Instytutu Upledgera (Niemcy) orazCzłonkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i IPNFA (International PNF Assotiation).

Ciągle szuka nowychrozwiązań i pomysłów na terapię, aktualnie jest w trakcie kursu z  Metody Vojty.